Ruleta Systém a Strategie pro Dlouhodobý Ůspěch

Podmínky Používání

Podmínky Použití pro Roulette Number Webu

Máme povolení přístupu a používání tohoto webu (dále jen "Roulette Number stránky") s výhradou těchto podmínek. Prosím, přečtěte si pozorně tyto podmínky protože používání tohoto webu představuje přijetí těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmí se používat tento web. Tyto podmínky jsou účinná, protože: 7. února, 2012. Roulette Number vyhrazuje právo změnit tyto výrazy kdykoli, takže bys měl zkontrolovat tyto výrazy pravidelně sledovat, zda změnily. Používáte -li tento web poté, co jsme post změny podmínek, přijmeš změněných podmínek.

Všechny prodeje jsou konečné. Žádné náhrady jsou k dispozici, protože dostávají mnohé bez prémie, které můžete použít bez našeho software později.

I. Vaše Oprávnění k Používání Roulette Number Stránky

S výhradou těchto podmínek, můžete zobrazit Roulette Number stránky a text, video, obrázky a softwaru ("obsah") na Roulette Number stránky. v míře povolené v ruletě počet stránek, můžete stáhnout a omezeně výtisky obsahu v Roulette Number serveru pouze pro vaše osobní užití. Ty musí zahrnovat všechny Upozornění na autorská práva původně zahrnutou s obsahem V všechny výtisky a kopie, abyste se na obsah.

Vaše povolení je omezen v několika způsoby. Nelze použít v ruletě počet stránek, nebo jakéhokoli jejího obsahu o obchodním záměru. Možná to přerozdělit, odeslal zveřejnit nebo znovu publikovat jakýkoli obsah bez písemného souhlasu Roulette Number nebo naše držitelé licence. Další omezení jsou popsány v těchto podmínkách. Vaše oprávnění k použití a přístup k ruletě počet stránek ukončit ihned a bez jakékoli další akce Roulette Number, kdybys porušují některý z těchto podmínek nebo podmínek.

II. Práva Duševního Vlastnictví v Ruletě Počet Stránek a Jeho Obsah

Veškerý obsah zařazena na Roulette Number stránky jsou ve vlastnictví Roulette Number. Sestavování veškerý obsah na ruletě počet stránek je ve výhradní vlastnictví Roulette Number. nesmíte upravovat nebo využívání obsahu pro jiné účely bez písemného souhlasu Roulette Number.

Jestliže budete stahovat náš software od rulety počet stránek, software - včetně souborů obrázků začleněna V nebo vytvářené software a data připojených k software - je licencován na Roulette Number pro osobní užití. Budete požádáni o souhlas s podmínkami koncovému uživateli licenční smlouvy před stažením náš software od rulety číslo stránky. Roulette Number neumožňuje transfer title to na software ke stažení. Ty si vlastní nosič, na kterém je software je zaznamenáno, ale Roulette Number ponechává plnou hlava se Softwaru, a veškerá práva duševního vlastnictví vzniklého. Možná to přerozdělit, prodávat, dekompilace, dekompilovat, provést zpětnou analýzu, rozložit nebo jinak snížit na software ke stažení z ruleta Počet stránek na jakékoli jiné formě.

III. Zřeknutí se Záruk

V Roulette Number stránky a materiály, software, služby a informace poskytnuty, jsou poskytovány "tak jak jsou" a "Jako dostupné", bez záruky jakéhokoliv druhu. Roulette Number výslovně zříká jakékoliv zastoupení a záruky, včetně Bez omezení a předpokládané záruky of non - porušení, obchodovatelnost a vhodnosti pro konkrétní účel. Roulette Number nebude mít absolutně žádný odpovědnosti v souvislosti s ruleta počet stránek a její obsah včetně bez omezení, žádnou odpovědnost za škody na hardware počítače, údaje, informace nebo obchodní vyplývající z obsahu, služeb a dostupné informace o Roulette Number stránky. Bez omezení generality na výše uvedené Roulette Number nenesou odpovědnost za:

1. Jakékoli ztrátě nebo poškození způsobila, v celku nebo jeho části, ze své činnosti, opomenutí nebo z nedbalosti, nebo pro nepředvídané výdaje mimo jeho kontrolu, v zadání, sestavování a plnění ruleta počet stránek, nebo jeho obsah, software, služby a informace.

2. Případné chyby a opomenutí nebo nepřesnosti v obsahu, software, služby, informace o Roulette Number stránky bez ohledu na to, jak způsobené nebo zpoždění nebo přerušení dodávky takového obsahu, software, služby a informace; nebo,

3. Každé rozhodnutí učiněné nebo opatření přijatých nebo nebyly vzaty v závislosti na obsahu, software, služby a informace o Roulette Number stránky.

Roulette Number dělá bez záruky, zastoupení nebo Guaranty co se týče obsahu, sekvence, přesnosti, včasnosti či úplnosti obsahu nebo že obsah lze spolehnout z jakéhokoli důvodu. Roulette Number dělá bez záruky, zastoupení nebo záruka, že obsah bude nepřerušený nebo chyba zdarma nebo že jakékoliv vady lze opravit.

Roulette Number vyhrazuje právo dělat žádný z následujících, kdykoli bez upozornění: změnit, pozastavit nebo ukončit operaci nebo přístup k ruletě počet stránek, nebo jakákoli část ruleta počet stránek z jakéhokoli důvodu.

IV. Omezení Odpovědnosti

Za žádných okolností se ruleta počet odpovědný za jakékoliv ztráty či škody ani v nejmenším, zda je podle Smlouvy, tort nebo jinak, z použití, nebo spolehnutí se na Roulette Number stránky nebo služeb, softwaru, informace nebo obsah obsažené.

Roulette Number není odpovědný za žádných okolností - mimo jiné na nedbalosti pro jakéhokoliv zvláštního nebo následné škody, jež mohou vyplývat z použití nebo neschopnosti používat, ruleta počet stránek, nebo jakýkoli obsah, software, služby nebo informací obsažených na to, i když Roulette Number nebo Roulette Number zplnomocněný zástupce byl informován o možnosti takových škod.

Roulette Number a její filiálky neručí za škody nebo škody na zdraví, včetně, mimo jiné k náhradě škody nebo škody způsobené jakékoliv představení, výpadku výkonnosti, chyba, opomenutí, přerušení, vypuštění, závada, zpoždění při zpracování nebo přenosu, počítačový virus, komunikační lince selhání, krádeže nebo zničení nebo neoprávněnému přístupu ke, změnu, nebo použití ruleta počet stránek, nebo jakýkoli obsah, software, služby nebo informací obsažených na to, zda vyplývající zcela nebo zčásti z porušení Smlouvy, vzhledem chování, nedbalosti nebo jinak. Když žiješ ve stavu, který neumožňuje omezení nebo vyloučení odpovědnosti nebo vedlejší nebo následné škody, výše uvedená omezení nebo vyloučení nelze vztahovat na tebe.

V žádném případě bude Roulette Number je celkové odpovědnosti za škody, ztráty a příčin akce - ať ve Smlouvě, tort ( včetně, ale neomezuje jen na, nedbalosti ) nebo jinak - překročit částku zaplatil jsi, je -li nějaké, pro přístup k Roulette Number stránky.

V. Zásady Ochrany Soukromí

Roulette Number respektuje právo na soukromí. Roulette Number využije jakékoliv osobní informace shromážděné v ruletě počet stránek v souladu s Roulette Number je zásady ochrany soukromí.

VI. Používání Softwaru

softwarový program k dispozici ke stažení z místa ("SOFTWARE") je chráněn autorským zákonem práci Roulette Number (pokud není uvedeno jinak v místě). Software je chráněn autorským zákonem. používání softwaru se řídí podmínkami platnými licenční smlouvy, který doprovází takového softwaru. Nebudete moci používat, stažení nebo instalovat žádnou softwaru, pokud souhlasíte s podmínkami takové licenční smlouvy.

VII. Otázky Pravomoci

Ruleta počet žádné zastoupení, které Informace o webu je vhodné nebo k dispozici pro použití ve všech zemích, a zakazuje přístup materiálů z území, kde obsah je nelegální. Ty, kdo získat přístup k webu na jejich vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za soulad se všemi platnými zákony.